NA SAMOTĚ

LASKAVEC OCASATÝ - Amaranthus hypochondriacus hort.

Rod Amaranthus je velmi početný, zahrnuje asi 45 druhů, většinou původem z amerických tropů. Kromě plevelných druhů má i několik dekorativních, ke kterým patří také A. hypochondriacus.


Vyrůstá během čtyř měsíců v robustní keřovitou rostlinu asi 40 až 60 cm vysokou, s rozvětvenou lodyhou. Je bohatě olistěn řapíkatými, špičatě vejčitými listy, nabíhajícími do červena a nápadnými tmavě nachovými lichoklasy.
 

Je typickým představitelem letniček, vhodných ke krycím výsadbám. Je to teplomilná rostlinka, a proto velmi dobře snáší extrémně suché klima městské dlažby, má-li dostatečnou zálivku. Roste i na zastíněném stanovišti – ovšem jeho zbarvení pak není tak důrazné.
 

Semeno se vysévá koncem dubna do truhlíků nebo do studeného pařeniště; přepíchaná sadba se vysazuje na stanoviště koncem května. Může se vysévat přímo – počátkem května – na záhon po špetkách, vzešlé sazeničky se následně vyjednotí. Rostlinky jsou velmi choulostivé na mráz. Vyžadují humózní živnou půdu a dostatek vápníku.